Запиши си час
         6013
          Важно: След успешно записване на час за преглед, системата генерира автоматично съобщение "Вашият час беше записан успешно".Това потвърждава, че заявката Ви е приета без проблеми и не е нужно допълнително потвърждение.